Ninh Tông

trang định hướng Wikimedia

Ninh Tông (chữ Hán: 寧宗) là miếu hiệu của một số vị quân chủ:

Xem thêm sửa