Chiêu Tông

trang định hướng Wikimedia

Chiêu Tông (chữ Hán: 昭宗) là miếu hiệu của một số vị vua trong lịch sử Việt NamTrung Quốc.

Việt Nam sửa

Trung Quốc sửa

Xem thêm sửa