Tương Tông

trang định hướng Wikimedia

Tương Tông (chữ Hán: 襄宗) là miếu hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa