Hiến Tông

trang định hướng Wikimedia

Hiến Tông (chữ Hán: 憲宗 hoặc 獻宗) là miếu hiệu của một số vị vua của Việt Nam, Triều TiênTrung Quốc.

Việt Nam Sửa đổi

Trung Quốc Sửa đổi

Triều Tiên Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi