Hiến Tông

trang định hướng Wikimedia

Hiến Tông (chữ Hán: 憲宗 hoặc 獻宗) là miếu hiệu của một số vị vua của Việt Nam, Triều TiênTrung Quốc.

Việt Nam sửa

Trung Quốc sửa

Triều Tiên sửa

Xem thêm sửa