Liệt Tổ

trang định hướng Wikimedia

Liệt Tổ (chữ Hán: 烈祖) là miếu hiệu của một số vua chúa trong lịch sử Việt Nam, lịch sử Triều Tiênlịch sử Trung Quốc. Những vị vua có miếu hiệu Liệt Tổ thường là vị vua khai sáng hoặc trung hưng triều đại đó.

Việt Nam

sửa
  • Chúa Tiên Nguyễn Hoàng: Ban đầu được chúa Nguyễn Phúc Nguyên truy tôn vương hiệu là Liệt Tổ, đến đời vua Gia Long về sau truy tôn đế hiệu là Thái Tổ.
  • Việt Nam Lê Liệt Tổ: Có miếu hiệu chính thức là Trang Tông. Sau này, do ông là vị vua đầu tiên có công đặt nền móng trung hưng cho nhà Hậu Lê nên ông còn được hậu thế nhớ đến với miếu hiệu Liệt Tổ.

Trung Quốc

sửa

Triều Tiên

sửa

Xem thêm

sửa

Chú thích

sửa