Liệt Tổ

trang định hướng Wikimedia

Liệt Tổ (chữ Hán: 烈祖) là miếu hiệu của một số vua chúa trong lịch sử Việt Nam, lịch sử Triều Tiênlịch sử Trung Quốc. Những vị vua có miếu hiệu Liệt Tổ thường là vị vua khai sáng hoặc trung hưng triều đại đó.

Việt Nam sửa

  • Chúa Tiên Nguyễn Hoàng: Ban đầu được chúa Nguyễn Phúc Nguyên truy tôn vương hiệu là Liệt Tổ, đến đời vua Gia Long về sau truy tôn đế hiệu là Thái Tổ.

Trung Quốc sửa

Triều Tiên sửa

Xem thêm sửa

Chú thích sửa