Trang Tông

trang định hướng Wikimedia

Trang Tông (chữ Hán: 莊宗) là miếu hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa