Đại Di Chấn (trị vì 830–857) là vị quốc vương thứ 11 của Bột Hải. Ông là đích tôn của Tuyên Vương, vị quốc vương thứ 10 và là con của thế tử Đại Tân Đức. Ông chọn niên hiệu là Hàm Hòa (함화, 咸和, Hamhwa). Năm 831, Đường Văn Tông cử sứ thần sang sách phong cho Dại Di Chấn. Đại Di Chấn mô phỏng nhà Đường, thi hành Mộ binh chế, thành lập thần sách quân tả hữu, tả hữu tam quân, 120 ti. Năm 857, Đại Di Chấn qua đời, kì đệ là Đại Kiền Hoảng nối ngôi. Miếu hiệu của ông là Trang Tông

Đại Di Chấn
Hangul
대이진
Hanja
大彝震
Romaja quốc ngữDae Ijin
McCune–ReischauerTae Ijin
Hán-ViệtĐại Di Chấn

Oong có các vương tử là Đại Xương Huy, Đại Minh Huấn, Đại Minh Tuấn, Đại Diên Quảng, Đại Quang Thịnh, Đại Lập Ngạc.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi