Tân La Văn Thánh vương

Văn Thánh Vương (mất 857, trị vì 839–857) là quốc vương thứ 46 của Tân La. Ông là con trai cả của Thần Vũ Vương và Định Tông thái hậu Jeonggye]]. Ông có tên húy là Kim Khánh Ưng (金慶膺, 김경응).

Tân La Văn Thánh vương
Hangul
문성왕
Hanja
文聖王
Romaja quốc ngữMunseong wang
McCune–ReischauerMunsŏng wang
Hán-ViệtVăn Thánh Vương

Những năm đầu trị vì của ông đáng dấu bằng các hoạt động thương mại với cả Nhật Bản và nhà Đường. Điều này có dược là do vai trò của Jang Bogo (Trường Bảo Cao) trong việc bảo đảm các tuyến vận chuyển chính.

Thời gian trị vì của Văn Thánh Vương mang nét điển hình của giai đoạn cuối Tân La Thống nhất, với các cuộc xung đột và nổi dậy lan tràn. Trong đó có cuộc nổi dậy vào năm 841 của Hoằng Bật (Hong Pil), cuộc nổi dậy năm 846 của Jang Bogo (Trường Bảo Cao, sau khi ông thất bại trong việc gả con gái mình vào dòng dõi vương thất), cũng như tội phản quốc của Kim Lương Thuận (Kim Yang Sun) năm 847 và Kim Thức (Kim Sik) năm 849.

Đặc biệt về Trương Bảo Cao, vì ông lập nên một xứ Thanh Hải không phân biệt giai cấp nên Kim Dương báo lên vua nhỏ tuổi rằng Trương Bảo Cao có ý làm phản chế độ phong kiến. Văn Thánh Vương mới cho Kim Dương dẫn quân đi đánh dẹp. Kim Dương cho Yeomjang ám sát Trương Bảo Cao năm 846 và dồn binh san bằng thị trấn Thanh Hải vào năm 851.

Sau khi ông qua đời năm 857, Văn Thánh Vương được chôn tại khu lăng mộ Khổng tước chỉ (공작지/孔雀趾/Gongjakji) ở Gyeongju. Kế vị ông là con trai Hiến Nam.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi