Hiến An Vương

Hiến An Vương (mất 861, trị vì 857–861) là quốc vương thứ 47 của Tân La. Ông là đệ của Thần Vũ Vương. Tam quốc sử ký (Samguk Sagi) không cho biết nhiều về thời kỳ cai trị của ông. Ông có tên húy là Kim Nghị Tĩnh (金誼靖, 김의정) hay Kim Hựu Tĩnh (金祐靖, 김우정)

Hiến An Vương
Hangul
헌안왕
Hanja
憲安王
Romaja quốc ngữHeonan wang
McCune–ReischauerHŏnan wang
Hán-ViệtHiến An Vương

Sau một nạn đói vào năm 859, ông đã gửi đồ cứu tế cho nông dân và trợ giúp nông nghiệp bằng cách xây dựng hệ thống tưới tiêu.

Do không có con trai, Hiếu Nam đã chọn người họ hàng Kim Eung-ryeom kế vị mình. Sau khi ông qua đời, Kim Eung-ryeom lên ngôi, trở thành Cảnh Văn Vương. Lăng mộ của ông tại Gyeongju còn được gọi là Khổng tước chỉ (Gongjakji/공작지/孔雀趾).

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi