Thần Vũ vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Thần Vũ Vương)

Thần Vũ Vương (chữ Hán 神武王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa