Linh Hầu

trang định hướng Wikimedia

Linh Hầu (chữ Hán: 靈侯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa