Thánh Thần Đế (chữ Hán 聖神帝) là thụy hiệu hoặc tôn hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa