Văn Vũ Đế

trang định hướng Wikimedia

Văn Vũ Đế (chữ Hán: 文武帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử khu vực Á Đông.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa