Thánh Vũ Đế

trang định hướng Wikimedia

Thánh Vũ Đế (chữ Hán: 聖武帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa