Việt Vũ Đế (chữ Hán:越武帝) có thể là những vị hoàng đế Bách Việt sau:

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa