Việt Vũ Đế (chữ Hán:越武帝) có thể là những vị hoàng đế Bách Việt sau:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa