Vũ đế

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Vũ Đế)

Vũ Đế (chữ Hán: 武帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ có tài năng về quân sự trong lịch sử khu vực Á Đông.

Danh sách

sửa
 1. Tây Hán Nam Việt Vũ Đế (xưng đế một thời gian rồi đổi lại hiệu là Vũ Vương, sau được nhà Trần truy tôn là Triết Đế)
 2. Tây Hán Đông Việt Vũ Đế
 3. Tây Hán Vũ Đế (thụy hiệu thật là Hiếu Vũ Đế, sử sách thường gọi tắt là Hán Vũ Đế)
 4. Tam Quốc Ngụy Vũ Đế (truy tôn, thụy hiệu thật là Vũ Vương, trước đây từng làm Ngụy Vũ Công, trước nữa gọi là Vũ Bình Vũ Hầu)
 5. Tây Tấn Vũ Đế
 6. Đông Tấn Sở Tuyên Vũ Đế (truy tôn, thụy hiệu thật là Tuyên Vũ Vương)
 7. Ngũ Hồ thập lục quốc Thành Hán Vũ đế
 8. Ngũ Hồ thập lục quốc Hậu Triệu Vũ Đế (truy tôn)
 9. Ngũ Hồ thập lục quốc Hậu Triệu Vũ Dế (có thụy hiệu khác là Chính Đế)
 10. Ngũ Hồ thập lục quốc Tiền Tần Huệ Vũ Đế (truy tôn, thực tế chỉ xưng là Tam Tần Huệ Vũ vương, thời Đông Tấn gọi là Quảng Xuyên Huệ Vũ Công, thời Hậu Triệu lần lượt làm Kinh Dương Huệ Vũ Bá, Tây Bình Huệ Vũ Công và Lược Dương Huệ Vũ Công, thời Tiền Triệu gọi là Suất Nghĩa Huệ Vũ Hầu)
 11. Ngũ Hồ thập lục quốc Hậu Lương Ý Vũ Đế
 12. Ngũ Hồ thập lục quốc Hậu Yên Thành Vũ Đế
 13. Bắc triều Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế (dưới thời Hậu Yên chỉ gọi là Đại Đạo Vũ Vương hoặc Ngụy Đạo Vũ Vương, còn có thụy hiệu khác là Tuyên Vũ Đế)
 14. Bắc triều Bắc Ngụy Thái Vũ Đế
 15. Nam triều Tiền Tống Vũ Đế
 16. Nam triều Nam Tề Vũ Đế
 17. Nam triều Lương Vũ Đế (thời Nam Tề lần lượt gọi là: Kiến Dương Vũ Nam, Kiến An Vũ Công và Lương Vũ Vương)
 18. Nam triều Trần Vũ Đế (thời nhà Lương gọi là Trần Vũ Vương)
 19. Bắc triều Bắc Chu Vũ Đế
 20. Tùy triều Tần Vũ Đế (tước hiệu trước là Tây Tần Bá Vương)
 21. Đường Duệ Vũ Đế
 22. Đường triều Bột Hải Vũ Đế (truy tôn, thụy hiệu thật là Vũ Vương)
 23. Ngũ đại thập quốc Hậu Đường Vũ Đế (truy tôn, còn gọi là Tấn Vũ Đế vì thực tế là quân chủ nước Tấn)
 24. Ngũ đại thập quốc Nam Ngô Vũ Đế (truy tôn, thụy hiệu thật là Vũ Trung Vương)
 25. Ngũ đại thập quốc Mân Vũ Đế
 26. Hậu Kim Vũ Đế (thụy hiệu ban đầu, sau gia tăng thành Hiếu Vũ Đế, rồi lại cải thành Cao Đế, tôn hiệuThần Vũ Đế)
 27. Việt Nam Nam triều Hậu Lê Vũ Đế
 28. Việt Nam Quảng Nam quốc Nguyễn Vũ Đế (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu thật là Hiếu Vũ Đế, trước đó từng là Hiếu Vũ vương, được gọi tắt là Vũ Vương hay Chúa Vũ và Chúa Võ, trước nữa gọi là Hiểu Vũ Công)
 29. Việt Nam Nguyễn Vũ Đế (thường gọi Tây Sơn Vũ Đế, được hoàng đế Càn Long ban tặng thụy hiệu là An Nam Trung Thuần Vương)

Xem thêm

sửa