Thuần Vương (chữ Hán:純王) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử quan trọng ở khu vực Viễn Đông dưới chế độ quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa