Xung vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Xung Vương)

Xung Vương (chữ Hán 冲王 hoặc 沖王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa