Hán Xung Đế

hoàng đế nhà Hán từ 144 đến 145

Hán Xung Đế (chữ Hán: 漢冲帝; 143145), tên thật là Lưu Bỉnh (劉炳), là vị Hoàng đế thứ chín của nhà Đông Hán, và là hoàng đế thứ 24 của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Hán Xung Đế
漢冲帝
Hoàng đế Trung Hoa
Hoàng đế nhà Đông Hán
Trị vì145146
Tiền nhiệmHán Thuận Đế
Kế nhiệmHán Chất Đế
Thông tin chung
Sinh143
Mất145 (1–2 tuổi)
Trung Quốc
An tángHoài lăng
Tên thật
Lưu Bỉnh (劉炳)
Niên hiệu
Vĩnh Gia: 145
Thụy hiệu
Hiếu Xung Hoàng đế (孝冲皇帝)
Triều đạiNhà Đông Hán
Thân phụHán Thuận Đế
Thân mẫuNgu quý nhân

Vua yểu mạng sửa

Lưu Bỉnh là con của Hán Thuận Đế, mẹ là Ngu quý nhân. Vì Lương hoàng hậu của Thuận Đế không có con nên ông được vua cha lập làm thái tử.

Tháng 8 năm 144, Thuận Đế mất, Lưu Bỉnh lên nối ngôi, tức là Hán Xung Đế. Lương hậu vợ chính của Thuận Đế trở thành thái hậu nắm quyền nhiếp chính, cùng anh là Lương Ký điều hành triều đình.

Xung Đế ốm yếu, làm vua không đầy 1 năm thì qua đời khi mới 2 tuổi, là một trong những vua yểu mang nhất nhà Hán và trong lịch sử Trung Quốc.

Xung Đế được chôn ở Hoài lăng, không được tôn miếu hiệu. Trong thời gian ở ngôi, Xung Đế dùng 2 niên hiệu

  • Kiến Khang (144) [1]
  • Vĩnh Gia (永熹, 145).

Quần thần bàn việc lập vua kế vị. Lý Cố muốn lập cháu 4 đời của Chương Đế là Lưu Toán, nhưng Lương thái hậu và ngoại thích Lương Ký đã lập cháu 6 đời của Hán Chương Đế là Lưu Toản mới 8 tuổi lên ngôi để dễ khống chế[2]. Đó là vua Hán Chất Đế.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Đặng Huy Phúc (2001), Các hoàng đế Trung Hoa, Nhà xuất bản Hà Nội
  • Nguyễn Khắc Thuần (2003), Các đời đế vương Trung Hoa, Nhà xuất bản Giáo dục

Chú thích sửa

  1. ^ Đây vốn là niên hiệu của Hán Thuận Đế, đến đây, Hán Xung Đế tiếp tục sử dụng từ tháng 8 đến tháng 12 năm 144
  2. ^ Đặng Huy Phúc, sách đã dẫn, tr 103