Khang Vương

trang định hướng Wikimedia

Khang Vương (chữ Hán: 康王) là thụy hiệutước hiệu hay tôn hiệu của một số vị quân chủphiên vương ở khu vực Á Đông thời phong kiến.

Thụy hiệuSửa đổi

Tước hiệuSửa đổi

Tôn hiệuSửa đổi

  • Khang Vương là tôn hiệu của 1 vị tướng lĩnh nhà Tống là Khang Bảo Duệ
  • Việt Nam Lê triều Trịnh Khang Vương (gọi tắt theo tôn hiệu dài Hồng Do Thần Trí Hùng Tài Tuyên Nghĩa Phu Đạo Lập Chính Uyên Ý Thần Trí Thánh Vũ Văn Công Thừa Liệt Hiển Mô Giám Hiến Bỉnh Chiết Bảo Quốc Tuy Phương Quang Tiền Chấn Hậu Chế Trị Thùy Chuẩn Thịnh Nghiệp Đại Công Khôi Võng Chấn Kỷ Tuy Nội Ninh Ngoại Khang Vương, thụy hiệu là Dong Đoạn Vương)

Xem thêmSửa đổi