Cao Ly Đức Tông (Hangeul: 고려 덕종, chữ Hán: 高麗 德宗, 9 tháng 6 năm 1016 – 31 tháng 10 năm 1034, trị vì 1031 – 1034) là quốc vương thứ 9 của vương triều Cao Ly tại Triều Tiên.

Cao Ly Đức Tông
고려 덕종
Vua Cao Ly
Tại vị1031 – 1034
Tiền nhiệmCao Ly Hiển Tông
Kế nhiệmCao Ly Tĩnh Tông
Thông tin chung
Sinh9 tháng 6 năm 1016
Mất31 tháng 10 năm 1034
(18 tuổi)
An tángTúc lăng
Hậu phixem văn bản
Thụy hiệu
Tuyên Hiếu Khang Minh Quảng Chương Kính Khang Đại vương
(宣孝康明廣章敬康大王)
Thân phụCao Ly Hiển Tông
Thân mẫuNguyên Thành Vương hậu
Tôn giáoPhật giáo

Nguyên tên của ông là Vương Khâm (왕흠, 王欽, Wang Heum), tên chữ là Nguyên Lương (元良, 원량, Wollyang). Ông là con trai của Cao Ly Hiển Tông, và được phong làm Thái tử năm 1022. Sau khi lên ngôi vào năm 1031, Đức Tông đã yêu cầu Khiết Đan trao trả các tù nhân Cao Ly và rút về bên kia sông Áp Lục. Sau khi bị khước từ, ông đã cho củng cố biên giới phía bắc bằng cách cho xây dựng Thiên Lý Trường Thành (Cheolli Jangseong).

Ông mất khi mới 18 tuổi, được táng tại Túc lăng (肅陵), thụy là Tuyên Hiếu Khang Minh Quảng Chương Kính Khang Đại vương (宣孝康明廣章敬康大王). Ông không có con trai, nên người em ruột là Vương Hanh kế vị, tức Cao Ly Tĩnh Tông.

Gia đình Sửa đổi

Hậu phi Sửa đổi

Chú thích Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi