Kính Thành Vương hậu (Hangul: 경성왕후, chữ Hán: 敬成王后; ? – 1086), là vương hậu của vua Cao Ly Đức Tông Vương Khâm.

Kính Thành Vương hậu
경성왕후
Thông tin chung
Sinh
Cao Ly
Mất
Cao Ly
An tángChất lăng
Phối ngẫuCao Ly Đức Tông
Thụy hiệu
Nhu Trinh Khoan Túc Kính Thành Vương hậu
(柔貞寬肅敬成王后)
Thân phụCao Ly Hiển Tông
Thân mẫuNguyên Thuận Thục phi

Bà là con gái của Cao Ly Hiển Tông với Nguyên Thuận Thục phi Kim thị (원순숙비 김씨), là chị em khác mẹ với Đức Tông, Tĩnh Tông, Văn TôngHiếu Tư Vương hậu, vợ khác của Đức Tông. Khi ông lên ngôi vào năm 1031, bà được phong là Đệ nhất phi. Tháng 2, năm Đức Tông thứ 3 (1033), bà được tấn phong lên làm Vương hậu.[1]

Tháng Bảy, năm Tuyên Tông thứ 3 (1086), bà qua đời, được truy hiệu Kính Thành, táng ở Chất lăng, đến tháng 6 năm Túc Tông thứ nhất (1095), thì được phối thờ tại miếu Đức Tông. Tháng 4 năm Nhân Tông thứ 18, bà được gia hiệu Nhu Trinh, đến tháng 10 năm Cao tông thứ 40, bà được gia thêm hiệu Khoan Túc. Vì vậy thụy hiệu đầy đủ của bà là Nhu Trinh Khoan Túc Kính Thành Vương hậu (柔貞寬肅敬成王后). Bà không có con cái với Đức Tông.

Chú thích sửa

  1. ^ “고려사 > 권91 > 열전 권제4 > 공주(公主) > 현종 소생 공주 > 효사왕후”. Goryeosa (bằng tiếng Hàn). Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 3 năm 2022. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2022.

Tham khảo sửa

  • Cao Ly sử - Quyển 88, Liệt truyện 1, Hậu phi.