Cao Ly Tuyên Tông (Hangul: 고려 선종, chữ Hán: 高麗 宣宗; 9 tháng 10 năm 1049 – 17 tháng 6 năm 1094, trị vì 1083 – 1094) là quốc vương thứ 13 của Cao Ly. Ông được phong tước hiệu Quốc Nguyên hầu (國原侯) vào tháng 3 năm 1056. Cao Ly Thuận Tông anh ông băng hà như lại không có con thừa tự nên ông đã kế vị ngai vàng, tôn mẹ mình lên làm Thái hậu.

Cao Ly Tuyên Tông
고려 선종
Vua Cao Ly
Tại vị1083 – 1094
Tiền nhiệmCao Ly Thuận Tông
Kế nhiệmCao Ly Hiến Tông
Thông tin chung
Sinh9 tháng 10 năm 1049
Mất17 tháng 6 năm 1094
(45-46 tuổi)
An tángNhân lăng
Hậu phixem văn bản
Hậu duệCao Ly Hiến Tông
Thụy hiệu
An Thành Khoan Nhân Hiển Thuận Tư Hiếu Đại vương
安成寬仁顯順思孝大王
Thân phụCao Ly Văn Tông
Thân mẫuNhân Duệ Vương hậu
Tôn giáoPhật giáo
Cao Ly Tuyên Tông
Hangul
선종
Hanja
宣宗
Romaja quốc ngữSeonjong
McCune–ReischauerSŏnjong
Hán-ViệtTuyên Tông

Sự cân đối giữa Nho giáoPhật giáo đã khiến cho vị thế chính trị của ông trở nên vững chắc. Ngoài ra, ông còn thúc đẩy thương mại trên phạm vi rộng lớn với nhà Tống, Nữ Chân, nhà LiêuNhật Bản. Ông có tên húy là Vương Vận (王運, 왕운, Wang Un), tên chữ là Kế Thiên (繼天, 계천, Gyecheon).

Dưới thời trị vì của ông, Phật giáo tại Triều Tiên đã phát triển nhiều. Em trai Nghĩa Thiên (義天; 의천)[1] của ông đã đưa 1,000 kinh điển Phật giáo từ Tống và 4.000 từ Liêu, Tống, và Nhật Bản. Hơn nữa, ông còn lập ra nhiều đền chùa Phật giáo.

Ông mất năm 1094, tại vị được 11 năm, thọ 45 tuổi. Được truy thụy là An Thành Khoan Nhân Hiển Thuận Tư Hiếu Đại vương (安成寬仁顯順思孝大王), táng tại Nhân lăng (仁陵). Con trai ông là Vương Dục kế vị, tức Cao Ly Hiến Tông. Tuy nhiên Hiến Tông chết yểu khi mới 13 nên vương đệ Vương Ngung (tức Cao Ly Túc Tông), em của Tuyên Tông lên ngôi.

Gia đình sửa

Hậu phi sửa

Cả ba đều là cháu nội của Lý Tử Uyên (李子淵), và gọi Nhân Duệ Vương hậu bằng cô.

Hậu duệ sửa

Vương tử sửa

  1. Cao Ly Hiến Tông Vương Dục (고려 헌종 왕욱; 1084 – 1097), mẹ là Tư Túc Vương hậu.
  2. Hán Sơn hầu Vương Quân (한산후 왕윤), mẹ là Nguyên Tín Cung chủ. Ông bị bắt lưu đày tới Thanh Nguyên vì tiếp tay cho cậu ruột là Lý Tư Nghĩa lật đổ ngai vàng.

Vương nữ sửa

  1. Kính Hòa Vương hậu (경화왕후; 1079 – 1109), mẹ là Trinh Tín Hiền phi, chính thất của Cao Ly Duệ Tông.
  2. Mất sớm, mẹ là Tư Túc Vương hậu.
  3. Toại An Trạch chúa (수안택주; 1089 – 1128), mẹ là Tư Túc Vương hậu. Khi mới sinh đã bị mù nên không thành hôn[2].

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Đại Giáo Quốc Sư Vương Hú (대각국사 의천; 1055 – 1101), vương tử thứ tư của Cao Ly Văn Tông.
  2. ^ Cao Ly sử - Quyển 91, Liệt truyện 4