Cao Ly sử (Tiếng Hàn고려사; Hanja高麗史; RomajaGoryeo-sa) là bộ sách lịch sử về nước Cao Ly, giai đoạn họ Vương nắm quyền. Bộ sử được biên soạn sau khi nước Cao Ly sụp đổ gần 100 năm, dưới triều vua Thế Tông nhà Triều Tiên. Bắt đầu từ năm 1392 tới năm 1451 thì bộ sử hoàn thành.

Bộ sách viết bằng chữ Hán, gồm 139 quyển, gồm: 46 thế gia, 39 chí, 50 liệt truyện và 2 biểu.

Các học giả đứng đầu biên soạn là Trịnh Lân Chỉ (鄭麟趾, 정인지) và Kim Tông Thụy (金宗瑞, 김종서).

Nội dung sửa

  • Thế gia: quyển 1 - quyển 46
  • Chí: quyển 1 - quyển 39 (khí hậu, thiên khí, thiên văn)
  • Biểu: quyển 1,2; 2 quyển
  • Liệt truyện: 50 quyển; 50 quyển hậu, tử, trọng thần, nghịch thần

Ghi chú sửa

Sách liên quan sửa

Tham khảo sửa

  • 신서원, (năm 1997), 북역 고려사 nào, 고전연구실 엮음, ISBN 897-940-0071
  • 신서원, (2004), 북역 고려사절요 nào, 민족문화추진회, ISBN 897-940-0462

Liên kết ngoài sửa