Nguyên Thành Vương hậu

Nguyên Thành Vương hậu (Hangul: 원성왕후, chữ Hán: 元成太后; ? – 1028) là một Vương hậu dưới triều Cao Ly Hiển Tông. Bà là trưởng nữ của Kim Ân Phó (金殷傅) và An Sơn Quận Đại phu nhân (安山郡大夫人) họ Lý. Bà cũng là chị gái của Nguyên Huệ Vương hậuNguyên Bình Vương hậu, những người vợ khác của Hiển Tông.

Nguyên Thành Vương hậu
원성왕후
Vương hậu của Cao Ly
(truy phong)
Thông tin chung
Sinh
Cao Ly
Mất1028
Cao Ly
Phối ngẫuCao Ly Hiển Tông
Hậu duệCao Ly Đức Tông
Cao Ly Tĩnh Tông
Nhân Bình Vương hậu
Thụy hiệu
Nguyên Thành Dung Ý Cung Huệ Anh Mục Lương Đức Thân Tiết Thuận Thánh Từ Thánh Quảng Tuyên Vương thái hậu
(元成容懿恭惠英穆良德信節順聖慈聖廣宣王太后)
Thân phụKim Ân Phó
Thân mẫuAn Sơn Quận Đại phu nhân

Trong khi Cao Ly chiến tranh với nhà Liêu (Khiết Đan), vua Hiển Tông đã gặp bà cùng với hai người em gái, sắc phong cho bà làm Diên Khánh viện chúa (延慶院主), sau cải thành Diên Khánh cung chúa (延慶宮主) rồi được phong Phi. Năm 1016, bà sinh ra vương tử Vương Khâm, sau này là vua Cao Ly Đức Tông, năm 1018 bà lại sinh tiếp Vương Hanh, sau là vua Cao Ly Tĩnh Tông.

Thụy hiệu đầy đủ của bà được các vua đời sau truy tôn: Nguyên Thành Dung Ý Cung Huệ Anh Mục Lương Đức Thân Tiết Thuận Thánh Từ Thánh Quảng Tuyên Vương thái hậu (元成容懿恭惠英穆良德信節順聖慈聖廣宣王太后)

Hậu duệSửa đổi

Vương tửSửa đổi

  • Cao Ly Đức Tông Vương Khâm (고려 덕종 왕흠; 1016 – 1034), nguyên phong Diên Khánh quân (延慶君) rồi thăng Thái tử.
  • Cao Ly Tĩnh Tông Vương Hanh (고려 정종 왕형; 1018 – 1046), nguyên phong Diên Khánh viện (延慶院) rồi thăng Bình Nhưỡng quân (平壤君).

Vương nữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi