Mở trình đơn chính


Cơ Tử Triều Tiên (1120–194 BC) là giai đoạn Cổ Triều Tiên sau khi nhà hiền triết Cơ Tử đến khu vực này. Cùng với Đàn Quân, các chứng cứ rời rạc về vai trò của Cơ Tử trong lịch sử Cổ Triều Tiên bị thiếu vắng, và các tường trình về nhân vật này gặp nhiều thách thức kể từ thế kỷ XX.

Gija Joseon
Tên tiếng Trung
Phồn thể箕氏朝鮮
Giản thể箕氏朝鲜
Tên tiếng Triều Tiên
Hangul기자조선
Hanja箕子朝鮮

Tham khảoSửa đổi