Hiếu Khang Đế

trang định hướng Wikimedia

Hiếu Khang Đế (chữ Hán: 孝康帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ và nhiều nhân vật được hậu duệ truy tôn làm vua.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa