Khang tử

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Khang Tử)

Khang Tử (chữ Hán: 康子) là thụy hiệu của một số khanh đại phu thời Xuân Thu Chiến Quốc và một số vị đại thần đời sau trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa