Hoàn hầu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Hoàn Hầu)

Hoàn Hầu (chữ Hán: 桓侯) là tước hiệu hoặc thụy hiệu của một số vị quân chủ và tướng lĩnh quan lại.

Tước hiệu sửa

  • Hoàn Hầu là tước phong của một nhân vật tên Tứ (không rõ họ gì) thời Hán Cảnh Đế, thụ phong năm 147 TCN

Thụy hiệu sửa

Xem thêm sửa