Hoàn tử

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Hoàn Tử)

Hoàn Tử (chữ Hán: 桓子) là thụy hiệu của một số khanh đại phu thời Xuân ThuChiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa