Hoàn Vương (thụy hiệu)

trang định hướng Wikimedia

Hoàn Vương (chữ Hán: 桓王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa