Hoàn Công

trang định hướng Wikimedia

Hoàn Công (chữ Hán 桓公 hoặc 還公) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

 1. Tây Chu Lại Hoàn công
 2. Tây Chu Trịnh Hoàn công
 3. Tây Chu La Hoàn công (羅還公)
 4. Xuân Thu Tề Hoàn công (nhân vật đứng đầu Xuân Thu Ngũ Bá, có phiên âm khác là Hằng Công)
 5. Đông Chu Trần Hoàn công
 6. Đông Chu Tần Hoàn công
 7. Đông Chu Vệ Hoàn công
 8. Đông Chu Tào Hoàn công
 9. Đông Chu Lỗ Hoàn công
 10. Đông Chu Kỷ Hoàn công
 11. Đông Chu Hứa Hoàn công
 12. Đông Chu Lưu Hoàn công
 13. Đông Chu Chu Hoàn công Cơ Hắc Tý: thời kỳ Chu Hoàn Vương
 14. Đông Chu Chu Hoàn công Tào Cách: cai trị 487 TCN-473 TCN, còn gọi là Trâu Hoàn công
 15. Đông Chu Vương Thúc Hoàn công
 16. Đông Chu Triệu Hoàn công
 17. Đông Chu Thành Hoàn công
 18. Đông Chu Cam Hoàn công
 19. Xuân Thu Tống Hoàn công
 20. Chiến Quốc Tống Hoàn công
 21. Đông Chu Tây Chu Hoàn công
 22. Đông Chu Trung Sơn Hoàn công
 23. Chiến Quốc Tề Hoàn công (gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiếu Vũ Hoàn Công)
 24. Đông Chu Yên Tiền Hoàn công
 25. Đông Chu Yên Hậu Hoàn công
 26. Đông Chu Tấn Hoàn công (có thụy hiệu khác là Hiếu Công)
 27. Đông Chu Sung Hoàn công (sau được truy tôn là Thái Hoa Vương)
 28. Đông Tấn Trường Sa Hoàn công (trước từng làm Đông Hương Hoàn Hầu và Sài Tang Hoàn Hầu)
 29. Ngũ Hồ thập lục quốc Tiền Lương Hoàn công (còn có các thụy hiệu khác là: Kính Liệt Công, Chiêu Công, Hằng VươngHoàn Vương)
 30. Bắc Ngụy Đông Hải Hoàn công (hoặc Thành Dương Hoàn công, trước từng làm Tế Dương Hoàn nam, sau được truy tặng làm Đông Hải Hoàn vương)
 31. Bắc Ngụy Bác Lăng Cảnh Hoàn công (hoặc Hoài Dương Cảnh Hoàn Công, trước đó từng làm Phú Thành Cảnh Hoàn Nam và Thái Xương Cảnh Hoàn Hầu, sau được tiến phong làm Hoài Dương Cảnh Hoàn Vương)
 32. Tây Ngụy Tùy Hoàn Công (sau được truy tôn làm Tùy Hoàn Vương và Tùy Vũ Nguyên Đế)

Xem thêm sửa