Ẩn đế

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Ẩn Đế)

Ẩn Đế (chữ Hán: 隱帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ, ngoài ra Ẩn Đế Lưu trữ 2017-12-10 tại Wayback Machine cũng là tên 1 cuốn tiểu thuyết thẩm mĩ của Cơ Sóc

Danh sách sửa

Xem thêm sửa