Hậu Chủ

trang định hướng Wikimedia

Hậu Chủ (chữ Hán: 后主) hay Hậu Chúa là tôn hiệu (thay thế thụy hiệu) của những vị vua cuối cùng trong một số triều đại phong kiến trong lịch sử Việt Namlịch sử Trung Quốc. Thông thường, những vị quân chủ trên không có miếu hiệu, chẳng qua do các sử gia chính thống đặt ra để gọi những vị quân chủ đó mà thôi, đương nhiên không phải vị vua cuối cùng nào cũng có cách gọi như thế, đa phần những vị quân chủ này mất nước đều do nhu nhược bất tài.

Việt Nam sửa

Trung Quốc sửa

Xem thêm sửa