Hiếu Tĩnh Đế

trang định hướng Wikimedia

Hiếu Tĩnh Đế (chữ Hán 孝靖帝 hay 孝靜帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách Hiếu Tĩnh Đế (孝靖帝)Sửa đổi

Danh sách Hiếu Tĩnh Đế (孝靜帝) có khi phiên thành Hiếu Tịnh ĐếSửa đổi

Xem thêmSửa đổi