Quốc Mẫu (chữ Hán:國母) là tôn hiệu của một số vị hoàng hậu hoặc của một vài vị phu nhân danh gia vọng tộc có thế lực tương đương với hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam.

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi