Quốc Mẫu (chữ Hán:國母) là tôn hiệu của một số vị hoàng hậu hoặc của một vài vị phu nhân danh gia vọng tộc có thế lực tương đương với hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến khu vực Á Đông.

Trung Hoa

sửa

Nhật Bản

sửa

Việt Nam

sửa

Xem thêm

sửa