Động Chủ (chữ Hán: 洞主) là tôn hiệu của một số vị quân chủ Việt Nam thời Lê sơ trong lịch sử chế độ phong kiến, ngoài ra Động Chủ cũng là xưng hiệu của một số vị thủ lĩnh của những phần tử giặc cướp nổi loạn chiếm cứ hang động làm căn cứ địa để chống lại triều đình trung ương.

Quân chủSửa đổi

Thủ lĩnhSửa đổi

Xem thêmSửa đổi