Mạt Đế

trang định hướng Wikimedia

Mạt Đế (chữ Hán: 末帝) là tôn hiệu, cũng sử dụng như thụy hiệu, do các sử gia đặt cho một số vị quân chủ, cũng như Mạt Chủ, họ đều là những ông vua mất nước trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa