Hoài đế

(Đổi hướng từ Hoài Đế)

Hoài Đế (chữ Hán: 懷帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ, cũng như Hiếu Hoài Đế và Xuất Đế, thông thường những vị quân chủ này bị bắt giam ở xa tổ quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa