Hiếu Trang Đế

trang định hướng Wikimedia

Hiếu Trang Đế (chữ Hán: 孝莊帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa