Trang đế

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Trang Đế)

Trang Đế (chữ Hán 莊帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi