Nhượng Vương

trang định hướng Wikimedia

Nhượng Vương (chữ Hán: 讓王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ hoặc tước hiệu của những vương tôn quý tộc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa