Nhượng Đế

trang định hướng Wikimedia

Nhượng Đế (chữ Hán: 讓帝) là thụy hiệu hoặc tôn hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa