Hiếu Mẫn Đế

trang định hướng Wikimedia

Hiếu Mẫn Đế (chữ Hán: 孝愍帝 hoặc 孝閔帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách Hiếu Mẫn Đế (孝愍帝) Sửa đổi

Danh sách Hiếu Mẫn Đế (孝閔帝) Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi