Hiếu Mẫn Đế

trang định hướng Wikimedia

Hiếu Mẫn Đế (chữ Hán: 孝愍帝 hoặc 孝閔帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách Hiếu Mẫn Đế (孝愍帝) sửa

Danh sách Hiếu Mẫn Đế (孝閔帝) sửa

Xem thêm sửa