Điệu Mẫn Vương

Điệu Mẫn Vương (chữ Hán:悼敏王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương, quận vương hoặc thân vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi