Hiếu Mẫn Vương (chữ Hán:孝閔王 hoặc 孝敏王 hay 孝愍王) là thụy hiệu của một số nhân vật lịch sử trọng yếu ở khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách Hiếu Mẫn Vương (孝閔王) sửa

Danh sách Hiếu Mẫn Vương (孝愍王) sửa

  • Tây Tấn Tần Hiếu Mẫn Vương Tư Mã Nghiệp (sau đăng cơ trở thành Tây Tấn Hiếu Mẫn Đế)

Danh sách Hiếu Mẫn Vương (孝敏王) sửa

Xem thêm sửa