Mẫn công

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Mẫn Công)

Mẫn Công (chữ Hán: 湣公 hoặc 閔公 hay 敏公 và 緡公) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách Mẫn Công (湣公)Sửa đổi

Danh sách Mẫn Công (閔公)Sửa đổi

Danh sách Mẫn Công (敏公)Sửa đổi

Danh sách Mẫn Công (緡公)Sửa đổi

  • Đông Chu Lỗ Mẫn công (có thụy hiệu khác là Văn Công, ngoài ra còn được biết đến bởi các thụy hiệu như: Mẫn Công 湣公 và Mẫn Công 敏公)

Xem thêmSửa đổi