Phế vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Phế Vương)

Phế Vương (chữ Hán: 廢王) là tôn hiệu của một số vị quân chủ bị phế trừ ngôi vị, cũng như Phế Đế đều do các sử gia đời sau đặt cho họ.

Danh sách sửa

xem thêm sửa