Mẫn đế

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Mẫn Đế)

Mẫn Đế (chữ Hán: 愍帝 hay 閔帝 hoặc 湣帝) cùng với Hiếu Mẫn Đếthụy hiệu của một số vị quân chủ phương Đông. Các vị vua Mẫn Đế thường phải chịu sự nhục nhã và ưu uất đến chết vào những năm tháng cuối đời.

Danh sách Mẫn Đế (湣帝) Sửa đổi

  • Tề Mẫn vương (tự xưng là Đông Đế vài tháng rồi quay trở lại tước Vương)

Danh sách Mẫn Đế (愍帝) Sửa đổi

Danh sách Mẫn Đế (閔帝) Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi