Liệt Đế

trang định hướng Wikimedia

Liệt Đế (chữ Hán: 烈帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa